Senaste Kvinnliga ledare kräver mätbar jämställdhet